Postimpressionisme: de la pinzellada vertical a la construcció geomètrica (1981 – 2001)