Experimentació: la recerca d’un llenguatge (1969-1980)